Ga naar de inhoud

Visie

Hilvarenbeek staat bekend als een cultureel dorp. Er wordt veel georganiseerd, dus er is altijd iets te doen. Een aantal kernzaken zoals een cultureel centrum zijn goed geregeld. Maar uiteindelijk draait het vooral om initiatief van de inwoners. We proberen dit van harte te steunen.

Stichting Bon Artz biedt zich daarom aan als cultuurmaker en -partner in de Beekse gemeenschap en daarbuiten. In de uitvoering focussen wij op 6 thema’s:

1. De toekomst van kleinschalige podiumkunst

Wie ‘t kleine niet eert…

Hilvarenbeek is rijk aan (tent)feesten en festivals die veel publiciteit krijgen. Wij willen daarnaast ook kleinschalige podiumkunst een plek blijven geven. Stichting Bon Artz is daarom vooral actief op het gebied van programmering, steun en faciliteren van kleinere voorstellingen, activiteiten en evenementen. Talentontwikkeling – met het oog op de toekomst – is daarbij ook een speerpunt.

2. Het promoten van muzikaal erfgoed

Hilvarenbeek: rijk aan cultuur en historie!

Muziek met cultuurhistorische waarde vinden wij belangrijk. We willen dit ‘muzikaal erfgoed’ aandacht geven binnen projecten en optredens. Bijvoorbeeld met het repertoire van Duo Bon Artz. Wij hebben aandacht voor nationale klassieke grootheden zoals Toon Hermans, Annie M.G. Schmidt en Jules de Corte. Maar ook voor lokale historie. Oudere genres, zoals folk en jazz: authentieke muziek, vaak gespeeld door bijzondere muzikanten op mooie instrumenten. We proberen dit ook op buiten de theaters op kleine podia te presenteren.

> Lees ook de actuele ‘Erfgoedvisie Hilvarenbeek’

3. K.A.K.

Kwaliteit schuilt in aandacht voor ‘t kleinste detail…

Onze activiteiten zetten we zoveel mogelijk op vanuit een drietal kernwaarden: Kwaliteit, Aandacht en Kleinschaligheid. Voldoende tijd in de voorbereiding, aandacht geven aan publiek en aan artiesten. Niet te groot maken, bij jezelf blijven. Zo hopen we voor alle aanwezigen een fijne ervaring te bieden.

4. Anti-eenzaamheid

Iedereen is van harte welkom!

Ons sociale thema is: anti-eenzaamheid. Inclusiviteit is een belangrijk thema in de maatschappij van nu. Mensen die bijv. onbedoeld alleen staan of eenzaamheid ervaren zijn van harte welkom. We hopen een laagdrempelige aanleiding te geven om er eens op uit te gaan. Het beleven van cultuur gaat vaak hand in hand met ontmoeten.

We houden onze activiteiten daarom zoveel mogelijk betaalbaar of gratis.

5. Duurzaamheid

Liever hergebruiken, dan nieuw kopen.

We kiezen zoveel mogelijk voor de groenste opties bij de organisatie van onze activiteiten. Zo proberen we de ecologische voetafdruk van Stichting Bon Artz zo klein mogelijk te houden. Onze ‘vintage geluidstechniek’ is een mooi voorbeeld van hergebruik en onze consumptiemunten zijn van gerecycled plastic. Wij gebruiken zoveel mogelijk tweedehands of restmaterialen. We houden van glazen en niet van plastic.

Daarnaast zien we de organisatie ook als duurzaam: we gaan niet volgend jaar iets anders doen. Stichting Bon Artz is er voor de lange duur.

6. Lokale samenwerking

De kracht van nabijheid…

Het steunen van initiatieven uit de directe omgeving staat bij ons voorop. We stellen ons verbindend op. Hierom hebben onze programmering, en de partners waarmee we samenwerken meestal een link met de gemeente Hilvarenbeek. Door samen te werken met lokaal talent, ondernemers en verenigingen bouwen we aan de culturele gemeenschap.