Visie

Stichting Bon Artz zet zich in als cultuurmaker en partner in de regio Hilvarenbeek.

Cultuur is niet altijd een speerpunt in het politieke beleid van de Gemeente Hilvarenbeek. Veel komt uit de gemeenschap zelf en wij vinden het daarom van belang dat creativiteit ook vanuit de gemeenschap zelf gesteund wordt.

Kernpunten

1. Continuïteit van kleinschalige podiumkunst

Een deel van ‘de cultuur’ en evenementen in de regio Hilvarenbeek leunt op een ouder wordend vrijwilligersbestand. Bij veel initiatieven zijn ook vaak dezelfde mensen betrokken. In andere plattelandsgemeenten zien we dit ook. Dit geldt niet zozeer voor de organisatie van hedendaagse elektronische muziek en commerciële feesten – maar wel voor kleinere traditionele podiumkunsten. Daarbinnen vallen beginners en amateurs die vaak niet veel ondersteuning hebben. Sommige initiatieven komen daardoor niet goed van de grond.

We zien kansen om onszelf en lokale netwerk in te kunnen zetten, om zo bij te dragen aan continuïteit van kleinschalige, authentieke podiumkunst.

2. Het behouden en presenteren van ‘muzikaal erfgoed’

In het amateur circuit maar ook op sociale media zien we tegenwoordig vaker DJ’s dan kleinschalige live muziek. We vinden dat er meer aandacht mag zijn voor traditionele genres, zoals kleinkunst of akoestische muziek. Zolang het enige (cultuurhistorische) waarde heeft, proberen we er ‘iets’ mee te doen. Bijvoorbeeld door het uit te werken in een voorstelling of het vast te leggen met een beeld- en geluidsregistratie.

We richten ons vooral op de meer traditionele vormen van podiumkunst, om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden daarvan.

3. Kwaliteit, aandacht en kleinschaligheid (K.A.K.)

Kwaliteit, aandacht en kleinschaligheid zijn typische eigenschappen waarmee we onze activiteiten het liefst vorm geven. We houden van podiumkunst op een kleine, goedverzorgde bijeenkomst. Het comfort van gasten is belangrijk voor ons. We staan voor een leuke gage voor artiesten en technici. Ook kleinschalige bijeenkomsten verdienen dat soort aandacht.

We steken daarom tijd en energie in een goede voorbereiding, ook van kleine bijeenkomsten – eventueel gesteund door een netwerk van liefhebbers.

Extra’s

  • We proberen bij alles wat we doen de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Als het kan: liever hergebruiken dan nieuw kopen.
  • Lokaal en/of groen geproduceerd is belangrijk voor ons: spullen die uit de Gemeente Hilvarenbeek zelf komen, hebben onze voorkeur.

Tenslotte hebben velen creatievelingen een zwaar coronajaar achter de rug. Met een particulier initiatief proberen we een bijdrage te leveren aan herstel van het culturele aanbod.