Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2023

  We schrijven elk jaar in januari een beknopt jaarverslag. Hiermee informeren we belangstellenden over de belangrijke dingen rondom de stichting.

  Introductie

  Welkom bij deze terugblik op het culturele jaar 2023 – het derde jaar dat wij als stichting actief waren. Voorjaar, zomer, herfst en winter: het is weer voorbij gevlogen. In ieder seizoen hadden we wat activiteiten. We sloten het jaar af met een fijne kerst en oud&nieuw. Na de jaarwisseling konden we zelfs al heel even schaatsen. Tijd om terug te blikken op een jaar vol kleinschalige podiumkunst. Wat waren de hoogtepunten, ontwikkelingen en de uitdagingen?

  Activiteiten in 2023

  Het steunen van nieuwe initiatieven en lokale samenwerking was weer een belangrijk thema en leidde ons door het jaar heen. Dit zien we terug in het rijtje activiteiten van 2023 waarin wij een rol speelden.

  In willekeurige volgorde:

  • Hein Augustijn & BraboMundo
  • Bon Artz Buiten ’23
  • Eeuwfeest ‘t Schop
  • Zondagse Ontmoetingen Open Huis
  • The Year of Folk
  • terrasconcerten De Roos
  • opluistering zangfietspad Biest-Houtakker
  • opzet nieuwe informele klassieke reeks voor Elckerlyc
  • benefiet kerstwandeling Stichting Benjamin
  • Bon Artz Binnen ’23

  Hoogtepunten door samenwerking

  De spontane samenwerking met Hein Augustijn liep eigenlijk door het hele jaar heen en is nog steeds gaande. Kleine boekingen voor de band BraboMundo in Hilvarenbeek, PR-dingetjes rondom het nieuwe album ‘Swirskaante‘ die samen met Judith werden opgepakt. Al met al een hele leuke ervaring en het bracht leuke contacten over en weer.

  Aan het eind van de lente organiseerden we ‘Bon Artz Buiten‘ voor de tweede keer. Het format bleef grotendeels hetzelfde, maar het was wat drukker en we hadden pizza’s van Milan! Een heel geslaagde middag met als extraatje het jeugd talent van de Theaterschool Hilvarenbeek.

  Tijdens de zomer ontwikkelden we binnen een nieuwe Beekse projectgroep een plan voor de tweede editie van ‘The Year of Folk‘. Deze voorstelling streek uiteindelijk neer in locatie ‘T Schop. Het was direct een succes en het zal een vervolg krijgen in 2024.

  Kortom, leuke activiteiten voor ons en de gemeente Hilvarenbeek!

  Ontwikkeling van het ‘Bon Artz’-profiel

  In het jaarverslag werpen we ook een blik op onze identiteit en hoe die zich ontwikkeld heeft.

  Missie: ‘voor podiumkunst en muzikaal erfgoed’

  In 2023 was de stichting regelmatig een culturele partner voor lokale initiatieven. We verzorgden randvoorwaarden in voorbereiding en uitvoering van activiteiten en voorstellingen. Samen werden nieuwe dingen opgezet. Hiermee droegen we zichtbaar bij aan het aanbod van kleinschalige podiumkunst in onze gemeente.

  Dit jaar werkten we aan de volgende hoofddoelen:

  1. Bepalen identiteit en bestaansrecht Stichting Bon Artz: principiële keuzes maken in programmering en kwaliteit.
  2. Erfgoed imago afstoffen: begin maken met erfgoed projecten.
  3. Doorontwikkeling partnerschap: structurele culturele partner voor Beekse initiatieven.

  Visie

  Drie maatschappelijke visiepunten (4 t/m 6) die we vorig jaar toevoegden, hebben we proberen uit te dragen in onze evenementen. Zo was er bij ons weinig plastic en veel glaswerk (duurzaamheid), waren de activiteiten gratis toegankelijk (anti-eenzaamheid) en werkten wij weer veelvuldig met lokale en regionale toeleveranciers en artiesten (lokale samenwerking).

  Strategie

  Onze strategie in 2023 was vooral ‘zichtbaar zijn’ en onszelf aanbieden als partner voor initiatieven van anderen. Dit om kleinschalige podiumkunst in de breedste zin te promoten. Hierdoor raakten we bekender bij een breder publiek. Onze wat oudere doelgroep hebben we succesvol wat weten te verjongen door nieuwe programmering bij bijv. Bon Artz Buiten. Onze toegenomen aanwezigheid op social media hielp daarin mee.

  Bon Artz als lokale culturele partner

  Het mag duidelijk zijn dat 2023 voor ons in het teken stond van samenwerking en cultureel partnerschap. Dit gaven we handen en voeten met o.a. CC Elckerlyc, Bierbrouwerij De Roos, Theaterschool Hilvarenbeek, schildersclubs en diverse losse producties van Judith. We boden ondersteuning in randvoorwaarden als techniek, projectmanagement en communicatie. Ook inhoudelijk waren wij een partner voor nieuwe initiatieven. We bedachten gaandeweg een concept van lokale samenwerking onder de noemer ‘Héélvarenbeek‘. Dit prille idee van lokale stroomlijning en overleg gaan we proberen verder uit te diepen en te benutten.

  Organisatie & werkwijze

  Bestuur

  Het bestuur bleef in 2023 ongewijzigd en bestond wederom uit Judith (voorzitter) en Jozef (secretaris/penningmeester). Buiten de twee bestuursfuncties zijn er geen officieel vastgestelde functies binnen de organisatie. De organisatie bleef klein en behield dezelfde verantwoordelijkheden.

  Informele organisatie

  De informele organisatie werd weer wat uitgebreid. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting Bon Artz. Veel van hen komen uit de Beekse muziek scene. Er is eerder een aanzet gedaan om bij evenementen zaken als horeca en techniek richting vaste vrijwilligers te delegeren. Die lijn hebben we doorgezet in 2023. Het formaliseren van zulke functies binnen onze organisatie is echter geen doel op zich – het is fijn als het vrijblijvend ingevuld wordt.

  Voor het eerst was er ook EHBO-inzet door Rianne Herrijgers via de EHBO vereniging Hilvarenbeek. We mochten dit jaar nog enkele ad hoc vrijwilligers verwelkomen: o.a. Kim, Koen en Erik. Zij waren direct inzetbaar bij Bon Artz Binnen ’23.

  Eigen materialen

  Podiumtechniek en evenementmaterialen zijn onze belangrijkste spullen. Daarmee kunnen wij zelfstandig dingen organiseren. We hebben in 2023 nog wel wat hierin geïnvesteerd maar niet zoveel als in onze opstartjaren. Onze eigen geluidstechniek werd succesvol ingezet voor verhuur bij sociale activiteiten en losse (amateur)producties. Bon Artz Buiten en -Binnen werden/worden overigens voorzien van extern (professioneel) geluid. Dit jaar boekten we voor het eerst afschrijvingen op de materiële activa.

  Betaalsysteem / webshop

  Voor het eerst hebben we succesvol ons nieuwe e-ticket en betaalsysteem ingezet. Daarmee is het vanaf nu mogelijk om eenvoudig e-tickets te verkopen en deze bij de entree af te scannen. Als veld test faciliteerden we twee lokale evenementen: The Year of Folk en Bon Artz Binnen. Bovendien kunnen we met het systeem online verkopen in de webshop stimuleren en verregaand automatiseren.

  De reden om zelf een ticketsysteem te beheren is vooral omdat we dan structureel geen ticket-fee af hoeven dragen. Dit i.v.m. onze kleine budgetten.

  Verslaglegging & publiciteit

  Heel 2023 zijn we i.v.m. onze activiteiten en optredens veelvuldig in de lokale media geweest. De term ‘Bon Artz’ was daarbij goed zichtbaar. Online is het verkeer ook weer gegroeid: de website kende 7000 unieke bezoekers. Dat is niet zoveel voor tegenwoordige begrippen maar wel bijna een verdubbeling van 2022. Dat mogen er dus wel wat meer worden. Ook verkeer en interactie op social media deed het weer wat beter. De bezoeken komen bijna altijd rondom aankondigingen van komende evenementen of voorstellingen. We gaan kijken hoe we het webverkeer kunnen optimaliseren.

  >> Lees meer over onze organisatie

  Financieel plaatje 2023

  Het op eigen kracht kostendekkend draaien van Bon Artz Buiten en -Binnen was een uitdaging, maar tot 2023 nog net te doen. Dit jaar was een omslagpunt en zeer waarschijnlijk de laatste keer dat we alles zelfstandig in de buurt van kostendekkend konden draaien. Op onze evenementen hebben we dan ook per saldo wat verloren. Door een projectsubsidie van de gemeente Hilvarenbeek is dit toch goed gekomen.

  EvenementenBedrag
  Omzet (Bon Artz Buiten en -Binnen ’23)2750
  Kosten-3250
  Subsidie500
  Resultaat0
  Beknopte resultatenrekening evenementen 2023 – netto in hele euro’s – kosten afgerond naar boven, baten naar beneden

  Uit onze commerciële diensten hebben we opbrengsten gehaald die we nodig hadden voor de uitvoeringskosten van de stichting. Hieronder valt o.a. materiaalonderhoud en een aantal algemene kosten. Deze diensten werden voor het overgrote deel door lokale Beekse mensen en verenigingen afgenomen. Tot slot boekten we voor het eerst na 2 jaar ook afschrijvingen op onze materialen.

  OrganisatieBedrag
  Omzet optredens Duo Bon Artz400
  Omzet verhuur licht&geluid450
  Omzet webhosting250
  Inkoop & materialen-650
  Algemene kosten-300
  Afschrijvingen-150
  Resultaat0
  Beknopte resultatenrekening organisatie (‘bedrijfsvoering’) 2023 – netto in hele euro’s – kosten afgerond naar boven, baten naar beneden

  Financiële uitdagingen

  Inkoop was al duurder in 2023 maar veel kosten zullen in 2024 nog meer stijgen. Alcohol en frisdrank werden duurder, met de drankjes de kosten terugverdienen was moeilijker. Exploitatiekosten en zaalhuur begonnen langzaam te stijgen ten gevolgde van energiekosten, evenals kosten voor techniek.

  Korte termijn oplossing was om Bon Artz Buiten iets te laten groeien in bezoekersaantal, zonder dat we op de inhoudelijke kwaliteit zouden inboeten. In 2023 kregen we die ruimte (van Koosje en Peter) en de winst van Bon Artz Buiten konden we daarna inzetten op het te verwachten verlies van het kleine Bon Artz Binnen.

  BalansBedrag
  Materiële Activa
  — podiumtechiek voor amateurgezelschappen
  — evenement materialen
  — muziekinstrumenten & productiesoftware
  4023
  2090
  1371
  562
  Vlottende Activa
  — zakelijke rekening
  — voorraad: merchandise
  — voorraad: speciaalbier
  608
  50
  123
  435
  Eigen Vermogen4631
  Balans per 31-12-2023 – netto in hele euro’s

  Geen reserves meer

  Vorige periode hadden we nog een reserve van enkele honderden euro’s – nu is dat niet meer het geval. We kregen op de valreep van de gemeente Hilvarenbeek nog een late projectsubsidie toegekend van €500, waarvoor dank. Daarmee hebben we onze evenementen in 2023 toch financieel kunnen regelen. Komend seizoen verwachten wij een ander scenario. We zullen op de evenementen niet meer dezelfde kwaliteit kunnen leveren zonder aanvullende externe financiering.

  Bij de projecten is het overwegend positief. We hebben na 3 jaar inmiddels voldoende eigen materiële middelen om (amateur)producties te ondersteunen in de productie en bij randvoorwaarden. We doen dus voorlopig ook geen nieuwe materiële investeringen meer vanuit privé.

  We houden graag de eigen broek op, maar met de stijgende kosten zijn (lokale) bedrijfssponsoring of subsidiëring van evenementen vanaf nu weer meer in beeld.

  Vooruitblik 2024

  Tot slot kijken we nog even vooruit naar komend jaar en geven we een klein overzicht van de komende plannen. We blijven actief in en rond Hilvarenbeek. Op en naast het podium.

  Doelen (inhoudelijk)

  We hebben drie nieuwe doelen die bijdragen aan onze missie: ‘voor podiumkunst en muzikaal erfgoed‘. In willekeurige volgorde:

  1. Doorontwikkeling van waardevolle lokale culturele partnerschappen: met behoud van kleinschalig karakter.
  2. Meer projectmedewerking aan nieuwe lokale programma’s – bijv. informele klassieke concertreeks Elckerlyc (Klassiek Uitje).
  3. Minstens twee ‘erfgoed’ projecten afwerken.

  Verslaglegging & publiciteit

  Voor bredere zichtbaarheid en publiciteit stellen we ons nu tot doel om, buiten lokale berichtgeving, ook enkele berichten in regionale media te publiceren. Bijv. Omroep Brabant en Brabants Dagblad. Ook de omslag van Facebook naar Instagram moet komend jaar meer handen en voeten krijgen.

  Fondsenwerving

  Financiële gezondheid wordt belangrijk komend jaar. Onze formule moet houdbaar blijven – onze evenementjes moeten blijven bestaan. Ook willen we weer wat meer richting ‘Fair Practice‘ bewegen. We gaan daarom kijken naar de mogelijkheden van externe financiering zoals lokale sponsoring en subsidiëring. Daarnaast proberen we het aantal opdrachten van onze diensten wat uit te breiden (projecten naast ons normale werk) voor meer eigen middelen die we in de evenementen kunnen stoppen.

  Voorbereidingen van komende activiteiten

  Het voorbereiden en opzetten van een aantrekkelijke programmering heeft onze hoogste prioriteit. In praktijk betekent dat een kleinschalig format (Bon Artz Buiten en -Binnen) van goede kwaliteit . Daarnaast zullen er waarschijnlijk ad hoc initiatieven langs komen waarbij Stichting Bon Artz in de voorbereidingen of uitvoering een rol kan spelen.

  Agenda (concept):

  • Voorjaarsactiviteiten: Klassiek Uitje en muzikale opluistering van verschillende activiteiten
  • 30 juni: Bon Artz Buiten ’24
  • Zomer: lokale terrasconcerten en voorbereiding najaarsproducties
  • Najaar: uitvoering producties met Judith (‘Pinokkio’ en ‘De Rivier die verdwijnt’)
  • Winter: Bon Artz Binnen ’24 (tussen kerst en oud/nieuw)

  Dankwoord

  We willen bij deze onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor weer een jaar lokale podiumkunst. Belangeloos hebben zij zich ingezet om er een feestje van te maken op bijv. Bon Artz Buiten en -Binnen. Als bestuur zijn we erg trots op wat er is bereikt. We hebben enorm veel complimenten gehad over de goede verzorging en presentatie – allemaal heel erg bedankt.

  Bedankt voor het lezen van dit jaarverslag 2023. Op naar het komend seizoen!

  namens het bestuur, Judith & Jozef van der Aa – Hagenberg